Veiligheid en verzekering hulpverlener(s)

Als aanvulling op veelal bestaande verzekeringen die een hulpverlener (kweker) heeft, biedt de verzekeringsmaatschappij Interpolis een collectieve ongevallenverzekering aan. Bij overlijden of blijvende invaliditeit keert deze verzekering uit. Als extra dekking is een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten met een korte wachttijd van 3 dagen (eigen risico). Alle hulpverleners zijn dus verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, mits zij op het moment van hulpverlening, collectief zijn aangemeld bij het coördinatiepunt. De veiligheid van de hulpverleners heeft de hoogste prioriteit. De controle op het b.v. verplicht dragen van een helm, berust bij het districtshoofd c.q. de wijkleider.