Procedure

In geval van een calamiteit belt de getroffen teler het districtshoofd. Dit districtshoofd zorgt er op zijn beurt voor dat de wijkleider in het getroffen gebied wordt geïnformeerd. De wijkleider zet daarna in samenwerking met een tweede wijkleider (of meerderen in zijn gebied) de hulpverlening in actie. Deze wijkleiders zorgen ervoor dat telers, uit de omgeving (wijk) van de getroffen teler, worden ingezet bij de hulpverlening. Bij grensoverschrijdende calamiteiten worden meerdere wijken ingeschakeld. Het districtshoofd informeert tevens het coördinatiepunt over de grootte en de plaats van de calamiteit en meldt zich vervolgens in het getroffen gebied. Zowel het districtshoofd als de wijkleider zijn herkenbaar aan een rode armband. Na de geboden hulp maakt de getroffen teler een overzicht met daarop de namen van de hulpverleners die op zijn bedrijf hulp hebben geboden. Dit overzicht wordt via de wijkleider gestuurd naar het coördinatiepunt t.b.v. de verzekering. Het coördinatiepunt onderhoudt, indien nodig, de contacten met de pers. De hulpverlening bij een calamiteit wordt in principe verleend aan alle Westlandse (agrarische) ondernemers, ongeacht of men lid is van een veilingorganisatie of coöperatie.

Naar aanleiding van de noodweer ervaringen opgedaan in Someren vanaf juni 2016 heeft de ZLTO een Glastuinbouw crisisdraaiboek opgesteld. Het draaiboek biedt u handvatten, tips en tricks over wat te doen bij een soortgelijke crisis. Het gaat ook in op punten die u NU al kunt doen ter voorbereiding op een crisis / ramp. Het draaiboek is HIER te downloaden, met dank aan de ZLTO.

Als op uw bedrijf zich een calamiteit voordoet (met glasschade) is het van belang dat u uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Contact opneemt met uw districtshoofd / wijkleider en alvast een container besteld, zodat het glas direct opgeruimd kan worden. Kisten, helmen en handschoenen zijn via de wijkleider / districtshoofd bij ons depot te lenen.

Een ander belangrijk punt is dat u voldoende glas op voorraad heeft. Hier bestaan richtlijnen voor …. (richtlijnen volgen later).