Westland is verdeeld in districten en wijken

Het Westland is verdeeld in 3 districten en 12 wijken. Elk district heeft 1 districtshoofd. Deze districtshoofden rapporteren aan de voorzitter en secretaris. Elke wijk heeft 1 of 2 wijkleiders. Zij rapporteren aan het districtshoofd.

De districtshoofden zijn:
Daan de Bruyn
06-53 73 26 45
Nico Boers
06-53 21 47 05
René Zwinkels
06-28 80 58 27

De voorzitter van de Rampendienst Westland is Daan de Bruyn.

Het secretariaat en de coördinatie is in handen van Joke Vreugdenhil, telefoon 06 -57 34 0301.  E-mail: info@rampendienstwestland.nl

Ruim 50 vrijwilligers, groenten-, bloemen- en plantenkwekers, zijn betrokken bij deze hulporganisatie.

De vernieuwde wijken kunt u vinden in bijgevoegd overzicht van het Westland. Wanneer u uw gebied aanklikt, leest u de namen en telefoonnummers van het districtshoofd en de wijkleiders, zodat u contact met hen kunt opnemen.