Geen aansprakelijkheid / Exoneratiebeding

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers, wij doen ons uiterste best om bedrijven met calamiteiten te helpen en de schades op het bedrijf te beperken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades als gevolg van het helpen door mensen en/ of materialen. Hier is de gedupeerde ondernemer zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van hygiënische maatregelen, zoals overschoenen en overalls.